Przygotowanie do egzaminów

Centrum językowo-edukacyjne M&M w Bełchatowie zaprasza na kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego i ósmoklasisty z języka angielskiego.

kurs do matury z angielskiego
powtórka do matury

Zapoznaj się z ofertą kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego i ósmoklasisty z języka Angielskiego!

Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że zarówno kursy maturalne, jak i ósmoklasisty, to nasza specjalność. Ich skuteczność potwierdzają wysokie noty, jakie uzyskują nasi słuchacze na egzaminach.

Kurs do matury z języka angielskiego:

W swojej ofercie posiadamy kursy, przygotowujące do matury z języka obcego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Słuchacz, decydujący się uczyć razem z CJ-E wybiera kurs, obejmujący spotkania dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu. Kursy maturalne to intensywny trening, przygotowujący do wszystkich części egzaminu dojrzałości. Ich program ukierunkowany jest bezpośrednio na powtórkę materiału i wykształcenie niezbędnych umiejętności językowych, zgodnych z wymogami MEN.

Program kursu maturalnego obejmuje:

 • szczegółowe powtórzenie i utrwalenie gramatyki języka angielskiego
 • rozwijanie i utrwalanie słownictwa na poziomie maturalnym
 • bieżący monitoring postępów słuchacza
 • indywidualną opiekę lektora nad każdym słuchaczem i bezpłatne konsultacje
 • pełnowymiarowe egzaminy próbne (zarówno matura ustna, jak i pisemna)
 • wnikliwą analizę testów maturalnych
 • intensywny trening wszystkich sprawności językowych
 • cykliczne zajęcia konwersacyjne prowadzone przez lektorów brytyjskich.

Kurs do matury z angielskiego zawiera w cenie próbny egzamin pisemny i ustny, organizowany w marcu w naszej szkole.

Egzamin ósmoklasisty jest prowadzony autorską metodą wypracowaną przez CJ-E w oparciu o wytyczne MEN i obowiązujące zagadnienia na egzaminie. 

Główne cechy kursu:

 • powtórzenie i utrwalenie materiału niezbędnego do egzaminu
 • poszerzenie słownictwa w oparciu o autorską metodę M&M
 • indywidualną opiekę lektora i bezpłatne konsultacje 
 • pełnowymiarowe egzaminy próbne
 • zajęcia stacjonarne 
 • online
 • indywidualne 
 • małe grupy do 5 osób
 • 2x 90 minut tygodniowo 
 • 1x 120 minut tygodniowo

Kursy przygotowujące do egzaminów (matura, test ósmoklasisty) w Bełchatowie i Online

Kontakt

Formularz kontaktowy